strike300112j08.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpgbanner.jpgstrike300112j57.jpgdelegatie 2.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpg_mg_7836.jpg_mg_7847.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j35.jpg

ABVV dankt haar leden en kiezers

De afgelopen sociale verkiezingen waren de eerste sinds we allen bedienden zijn.
In tegenstelling tot de sociale verkiezingen van 2012, waren er niet voldoende jongeren
om een jongerenlijst in te dienen.
Het resultaat was dan ook zeer moeilijk in te schatten.


Na analyse, stellen we vast dat de stemverdeling gelijk opgaat. Spijtig genoeg had het
ABVV in de ondernemingsraad 1 stem te weinig om vier zetels te behalen.


In het kiescollege voor CPBW stemmen bedienden en kaderleden echter samen.
Enerzijds blijkt dat de kaderleden zeer weinig belangstelling hebben voor wie hen
vertegenwoordigt. Amper 50% heeft zijn stem uitgebracht.
Anderzijds stellen we vast dat de kaderleden het nog steeds moeilijk hebben om voor een
sterke vakbond als het ABVV te kiezen.


Het ABVV betreurt uiteraard dit resultaat en nog meer de kansen die het hierdoor mist om
nieuwe kandidaten op te leiden en klaar te stomen voor de toekomst.


Het ABVV is echter fier op haar kandidaten en wil hen allen -en de nieuwe kandidaten bij
uitstek- feliciteren met de scores die behaald werden over de lijsten heen.
Iedere nieuwe kandidaat kan met de hand op hart oprecht trots zijn op de behaalde
resultaten.


Het ABVV zal haar verzet tegen elke sociale afbraak daadkrachtig verder zetten en ook
het vakbondsfront blijven verdedigen en voortzetten.


Het ABVV blijft bij haar principes en gelooft nog steeds in haar credo: Samen Sterk!


Het ABVV blijft waken over de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Covestro.
Het ABVV zal strijden tegen de verarmingspolitiek van deze “regering van de rijken”.
Alleen solidariteit kan ons redden in deze tijden van continue aanvallen op de werkenden
en bepampering van de grote vermogens en multinationals.


Het ABVV zal dit, trouw aan haar overtuiging, doen in overleg waar het kan en met actie
waar het moet.


Tot slot wenst het ABVV haar leden en kiezers uitdrukkelijk en oprecht te danken voor hun
steun en stem. U zal op ons kunnen rekenen.


ABVV, nu meer dan ooit!