strike300112j57.jpgbanner.jpg_mg_7847.jpg_mg_7836.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7846.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j05.jpg

Het overleg een kans geven.

dinsdag, 16 december 2014

Het Federaal Comité van het ABVV kwam op 16 december bijeen om een evaluatie te maken van het actieplan dat – althans voorlopig – besloten werd met de nationale staking van 15 december.

Het Federaal Comité stelde vast – en dat was geen verrassing voor ons – dat de nationale staking een groot succes was. De kleine incidenten – die soms uitvergroot worden door sommige media – waren uiterst zeldzaam en alles wel beschouwd de moeite niet waard om vermeld te worden.

Het was al enkele decennia geleden dat we nog een dergelijke brede stakingsbeweging kenden die zo massaal opgevolgd werd zowel in het noorden als het zuiden van het land. Dat succes dankt de vakbeweging aan haar eenheid die ze in eigen schoot wist tot stand te brengen en te behouden. Eenheid tussen het noorden en het zuiden, tussen privé- en openbare sector, tussen de verschillende vakbonden met elk hun syndicale tradities en ideologische achtergrond, wat meteen elk vermoeden van politiek manoeuvre de grond in boort. Ondanks de vele pogingen om verdeeldheid te zaaien, bleef het vakbondsfront een hecht geheel.

Breed gedragen

Er is ook nog een andere vaststelling: de ontevredenheid reikt veel verder dan de werknemers. Het middenveld heeft actie gevoerd én onze acties ondersteund. Openbare diensten waarvan niet gezegd kan worden dat ze aan de stakingsziekte lijden, zoals de politie of justitie, en die eveneens hard getroffen worden door de begrotingsbesparingen en de aanvallen op hun statuut, hebben zich bij de ontevreden massa aangesloten.

Wat sommige ministers of werkgevers ook mogen beweren, onze acties worden breed gedragen. Als de regering-Michel al één iets bereikt heeft, dan is het wel dat ze brede lagen van de bevolking tegen zich in het harnas gejaagd heeft. De indexsprong, het pensioen op 67 jaar, de beperking van de toegang tot de eindeloopbaanregelingen liggen zeer moeilijk bij de mensen en de publieke opinie. En dan hebben we het nog niet over schandalen als Lux- of BelLeaks die echt op het goede moment uitbraken om te tonen hoe onrechtvaardig ons belastingsysteem is, terwijl van de bevolking zware offers gevraagd worden.

De bal ligt nu in het andere kamp

De vakbeweging is erin geslaagd krachtsverhoudingen tot stand te brengen waaraan men niet langer kan voorbijgaan. De bal ligt nu in het kamp van de werkgevers en ‘hun’ regering. Er worden voorzichtige openingen gemaakt.

De regering lijkt nu toch meer te willen gaan doen dan alleen maar beleefd te luisteren naar onze eisen, om het overleg toch enige inhoud te geven. In de komende dagen zullen we zien hoe groot de speelruimte is. En of de regering bereid is de domeinen waarvoor de sociale gesprekspartners bevoegd zijn en die traditioneel tot het sociaal overleg behoren, aan hen terug te geven.

Al snel zullen we zien of de werkgevers ernstig over de lonen willen onderhandelen. En of ze bereid zijn te discussiëren over aanpassingen aan de eindeloopbaanregelingen voor de zware beroepen. We zullen zien of ze zich achter de regering willen verstoppen omdat ze weten dat die toch voor hen rijdt. Wij willen in elk geval het overleg alle kansen geven, maar dan wel op voorwaarde dat dit geen klucht wordt.

Geen klucht

Dat betekent dus dat wij ons niet met een kluitje in het riet zullen laten sturen.

Het ABVV verwacht nu dat werkgevers en regering een opening maken met betrekking tot de vier krachtlijnen die in het kader van het actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront uitgestippeld werden, nl.:

  • de intrekking van de indexsprong en garanties voor een daadwerkelijke vrijheid van onderhandelen over de koopkracht;
  • de waarborg van een sterke sociale zekerheid en van de vervroegde uittredingsregelingen;
  • een investerings- en herstelbeleid met kwaliteitsvolle banen, en het stopzetten van de aanvallen tegen de statuten in het openbaar ambt;
  • een rechtvaardige fiscaliteit via een rechtvaardiger bijdrage van de inkomens uit kapitaal.

Een tussenstop

Indien we zouden vaststellen dat de regering en de werkgevers rond deze essentiële punten geen opening creëren, dan komt er een nieuw actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront. De modaliteiten daarvan worden dan begin volgend jaar bepaald.

Er is dus zeker geen sprake van een ‘landing’ van onze beweging. Het gaat gewoon om een tussenstop om het overleg alle kansen te geven. Afspraak dus op 13 januari, datum waarop het Federaal Comité opnieuw bijeenkomt.

Federaal Comite ABVV