strike300112j08.jpg_mg_7846.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j57.jpgbanner.jpgstrike300112j01.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7842.jpg

Artikel GvA: "Bayer heeft de Antwerpse koe nu uitgemolken"

In bijlage een artikel uit Gazet van Antwerpen van vandaag dat de verzelfstandiging zeer goed weergeeft: "Bayer heeft de Antwerpse koe nu uitgemolken". ACV-secretaris Inge Paeshuys stelt dat er "nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet komen over de werkzekerheid en de loon-en arbeidsvoorwaarden".

Vanwege het ABVV en ACV Bayer.


Eerste reactie op afsplitsing BMS

 
Antwerpen, 18 september 2014
 

Verzelfstandiging BMS: duidelijkheid en garanties gevraagd

Deze namiddag om 16u15 werd door de directie een Bijzondere Ondernemingsraad samengeroepen.
 
We kregen een mededeling, die ook in een Bayer Actueel gepubliceerd zal worden, aangaande de aankondiging van Bayer AG om Bayer MaterialScience te verzelfstandigen.
 
Op de meeste van onze vragen kon de directie niet antwoorden. Maar het is wel duidelijk dat Bayer AG de chemietak als een gebruikte vod in de hoek heeft geworpen.
 
Volgende week dinsdag heeft er in Leverkusen een Europaforum plaats waar wij samenzitten met de vakbonden uit andere Europese landen en verdere informatie wordt verwacht van de Bayer-leiding.
 
We hebben te kennen geven dat we zo snel mogelijk duidelijkheid en garanties willen over de toekomst van de Antwerpse site en onze loon- en arbeidsvoorwaarden.

CAO: Rondgangen toelichting starten op zaterdag 7 juni

Zoals je kan lezen in de Bayer Actueel van woensdag 4 juni werd tussen directie en vakbonden een ontwerpakkoord van cao bereikt met de regeling van de overgang arbeiders naar het baremieke-bediendestatuut. De arbeiders zullen deze tekst en bijhorende berekeningen op hun thuisadres, in principe vrijdag, ontvangen.

We starten de rondgangen met toelichting van het ontwerpakkoord op zaterdag 7 juni.  Alle shiftploegen zullen toegelicht worden in de kontrolekamer tijdens de vroege of late shift tussen 7 en 18 juni.

Voor  medewerkers op dag worden toelichtingen per dienst/afdeling voorzien vanaf dinsdag 10 juni. Verdere details hierover volgen nog.

Lees meer...

Uitslag Referendum arbeiders op 23 en 24 juni 2014

Referendum

Het referendum ter goed- of afkeuring van de ontwerp-CAO had plaats op maandag 23 en dinsdag 24 juni. 

Uitslag:

Aantal uitgebrachte stemmen: 194
JA: 153 (78,87%)
NEEN:  40 (20,62%)
Blanco/ongeldig: 1 (0,51%)
 
De ontwerp-cao werd aanvaard door de arbeiders vermits meer dan 50% + 1 stem ja invulde.
 
Op 1 januari 2015 worden de arbeiders bedienden. Vanaf 1 januari 2016 worden zij ingeschaald in het bestaande baremieke bediendesysteem bij Bayer.
 
Vanwege de syndicale delegaties ABVV en ACV.
Antwerpen, 24 juni 2014