strike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7842.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7846.jpgbanner.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j01.jpg

Korte samenvatting CPBW van 24 augustus 2017

Aniline stilstand


In de nabeschouwing van deze stilstand kunnen we stellen dat deze in de lijn verliep zoals de
andere grote shut-downs van de afgelopen jaren. Grote gemene deler in deze verhalen is de
veel te krappe tijdsplanning om het werk op een veilige manier te klaren. Wij blijven er bij dat
er meer tijd moet worden uitgetrokken en een ruime marge moet worden ingebouwd. Dit
wordt ondersteund door de stellingname van de Managing Director die zegt dat een job pas
goed is uitgevoerd als ze veilig wordt gedaan en veiligheid heeft nu eenmaal een prijs.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW van 23 februari 2017

Jaaroverzicht externe preventieadviseur


De bevoegde preventieadviseur m.b.t. de voorkoming van psychosociale belasting op het werk licht het
jaaroverzicht 2016 toe. Hierbij wordt vastgesteld dat er een significante stijging is in het aantal
interventies door de vertrouwenspersoon (4 in 2015 en 9 in 2016).De voorgestelde cijfers komen
tevens niet overeen met die uit het jaarverslag van de interne preventiedienst, waar het aantal
interventies nog hoger ligt (15 in 2016). De stijging is deels te wijten aan de vernieuwde, duidelijkere
aanpak en benadering bij de vertrouwenspersoon.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW van 24 oktober 2016

Gebruik van glyfosaat


Naar aanleiding van een incident waarbij een medewerker in contact kwam met glyfosaat (RoundUp), meende de directie dat dit middel mag gebruikt worden tot het verboden wordt. De personeelsvertegenwoordiging meldde dat dit inmiddels in Wallonië al het geval is. Tevens stelt de personeelsvertegenwoordiging voor om de zones, waar dit totaal-herbicide wordt gebruikt, duidelijk te signaliseren.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW van 26 januari 2017

Verlichting noord


Naar aanleiding van het ongeval en het sneuvelen van de verlichtingspaal aan sociaal gebouw Noord zal extra aandacht worden besteed aan de zichtbaarheid voor toekomende en afgaande ploegen bij onvoldoende daglicht.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW van 26 mei 2016

VIA-05 Werkvergunningen, VIA-46 LOTOTO


Er is al meermaals gemeld dat de administratieve last van deze VIA’s niet in de schoenen van de
ploegleiders moet worden geschoven. Vooral op BPA is deze trend al jaren aan de gang. Hierdoor heeft
de ploegleider minder tijd om zijn eigenlijke taken uit te voeren, nl. het leiden van zijn ploeg en het

Lees meer...