_mg_7846.jpg_mg_7836.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j35.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7847.jpgbanner.jpgstrike300112j57.jpg

Korte samenvatting CPBW van 26 mei 2016

VIA-05 Werkvergunningen, VIA-46 LOTOTO


Er is al meermaals gemeld dat de administratieve last van deze VIA’s niet in de schoenen van de
ploegleiders moet worden geschoven. Vooral op BPA is deze trend al jaren aan de gang. Hierdoor heeft
de ploegleider minder tijd om zijn eigenlijke taken uit te voeren, nl. het leiden van zijn ploeg en het


aansturen van het productieproces en dreigt zijn functie te verworden tot een louter administratieve
functie. De verantwoordelijkheid ligt wel bij de operational experts maar wegens onervarenheid en
gebrekkige bedrijfskennis wordt de voorbereiding/administratie volledig bij de ploeg gelegd. Op de
andere productie-eenheden zijn de taken van ploegleiding en OE’s, OC’s en TC’s correcter verdeeld.


De aanvangsdatum voor de elektronische werkvergunningen wordt verschoven van 01/06 naar 06/07
omdat nog niet alle details op alle bedrijven geregeld zijn.


Matrijsafzuiging Makrolon


Tijdens het CPBW heeft de bedrijfsleiding Makrolon een stand van zaken aan de Makrolonmedewerkers
doorgemaild betreffende de problematiek met de matrijsafzuiging. Een nieuw ontwerp
van afzuigkap werd meegestuurd en de resultaten van de blootstellingsmetingen werden bekend
gemaakt. De massabalans is opgemaakt en zal later gepresenteerd worden. De werknemersafvaardiging
blijft dit dossier van de extruderdampen en het Tinuvin-stof op de voet volgen.


PMPO-gebouw Polyether


Na het incident met blootstelling aan ACN wordt bekeken hoe de PMPO-zone beter kan worden
opgevolgd. Daarbij denkt men aan extra detectoren en/of betere toegangscontrole tot het PMPOgebouw.


Suggesties


Wegens gebrekkige opvolging en afwerking is het aantal ingediende suggesties de laatste maanden zeer
sterk afgenomen. De werkgever gaat nieuwe initiatieven nemen om het indienen van suggesties terug
aan te zwengelen.


Cafetaria Midden


Na de zomer zal het nieuwe meubilair worden geleverd en geplaatst.


Noodnummer 100


We willen nogmaals iedereen aansporen om bij een incident met letsel of voor een verzorging de
hulpdienst te verwittigen via de 100 en niet met eigen vervoer naar de medische dienst te gaan. Als het
nummer 100 wordt gebeld, zal er een tekstboodschap volgen, die aangeeft om vooral aan de lijn te
blijven waarna de beller verder geholpen wordt.


Er waren in de maand april 3 arbeidsongevallen op het werk, waarvan één met arbeidsongeschiktheid
en 1 ongeval van en naar het werk ook met arbeidsongeschiktheid.


Enkele agendapunten, waaronder de veiligheidsaspecten stilstand PCS, werden verschoven naar de
volgende vergadering van het CPBW op 23/06/2016.


Meer informatie bij uw werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk.


ACV/LBC: tel. 3919 of 3268.


ABVV Scheikunde: tel. 3916 of 3241.