_mg_7846.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j08.jpgbanner.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j57.jpgvechten voor onze rechten.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j35.jpg

Korte samenvatting CPBW van 24 oktober 2016

Gebruik van glyfosaat


Naar aanleiding van een incident waarbij een medewerker in contact kwam met glyfosaat (RoundUp), meende de directie dat dit middel mag gebruikt worden tot het verboden wordt. De personeelsvertegenwoordiging meldde dat dit inmiddels in Wallonië al het geval is. Tevens stelt de personeelsvertegenwoordiging voor om de zones, waar dit totaal-herbicide wordt gebruikt, duidelijk te signaliseren.


Steunploeg


De werknemersvertegenwoordiging verwacht problemen met de steunploeg bij een noodsituatie, de laboranten van OP-MAK, die ingezet worden voor de steunploeg (luchtmetingen), zijn onderbemand voor de taak. De directie meldt dat zij een opfrissing hebben gekregen m.b.t. de meetpunten. Ze stelt voor om dit 2–4 keer per jaar te herhalen. Het organisatorisch aspect zal ook bekeken moeten worden.


Beschikbaarheid veiligheidsinfo


Bepaalde veiligheidsinfo (vb. PBM-matrix) is niet onmiddellijk terug te vinden op het infonet. Ook Engelstalige termen zijn niet altijd even duidelijk (vb. Occupational Health i.p.v. Bedrijfsgeneeskundige Dienst) en dienen aangepast te worden.


Matrijsafzuiging Makrolon


Daar de afgesproken termijnen om de problematiek van de extruderdampen op te lossen overschreden zijn, wordt bijkomend overleg voorzien tussen het Makrolon-bedrijf en de werknemersvertegenwoordiging. De actuele situatie zal dan opnieuw onder de loupe worden genomen, om uit te maken welke opties nog resten.


Product-contacten TA PCS


Gezien het grote aantal productcontacten tijdens de stilstandswerken te PCS, wordt een bijkomende vergadering ingelegd om te zoeken naar oorzaken en om lessen te trekken naar de toekomst.


Storingsmeldingen liften


De directie stelt zich plots vragen bij het hoge aantal storingsmeldingen van de liften en wenst een onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze infrastructuur.


Telefoonverwittigingssysteem


De meldingen van gebreken aan het verwittigingssysteem worden opgelijst en behandeld. Er zal tevens gezien worden of alternatieve technologie beschikbaar is en hier kan ingezet worden.


Fietsenstalling


Voor de persoonlijke fietsen zal op regio midden (plein tussen EP en Magazijn) en noord (huidige stalplaats bedrijfsfietsen) een afgesloten stalling geplaatst worden waar de privéfietsen moeten achtergelaten worden. De toegang zal m.b.v. een PKT-slot afgesloten worden en enkel toegankelijk zijn voor geregistreerde fietsers.


Externe bedrijven op de site


Er werd gevraagd hoe wij zicht kunnen krijgen op de veiligheidsrelevante thema’s bij derden op het terrein, zoals LBC-Cepsa, FRX en Katoennatie. Die info kan van belang zijn voor onze werknemers in de nabijheid van die bedrijven. De directie stelt dat de bedrijven de spelregels moeten volgen en dat eventuele incidenten besproken worden met het betrokken management. Indien er concrete acties of relevante maatregelen volgen uit onderzoek van incidenten bij deze derden, zal dit teruggekoppeld worden in het CPBW van Covestro.


Kledij


De vervanging van de arbeidskledij wordt verder uitgevoerd. Na de verplichting van het dragen van hoge veiligheidsschoenen zullen op verzoek van de werknemersvertegenwoordiging twee nieuwe types worden aangeboden. De warmte- en regenvesten zullen vanaf november geleverd worden.


Ongevallen


In de maand september zijn er 2 ongevallen geweest met werkverlet (voet omgeslagen – contact met product) en 3 ongevallen ‘van en naar het werk’.

 

Meer informatie kunt u krijgen via uw vertegenwoordigers in het CPBW op 3916 of 3919.

 

Volgend CPBW: donderdag 24 november 2016.