strike300112j01.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7836.jpgbanner.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpg

Korte samenvatting CPBW van 24 augustus 2017

Aniline stilstand


In de nabeschouwing van deze stilstand kunnen we stellen dat deze in de lijn verliep zoals de
andere grote shut-downs van de afgelopen jaren. Grote gemene deler in deze verhalen is de
veel te krappe tijdsplanning om het werk op een veilige manier te klaren. Wij blijven er bij dat
er meer tijd moet worden uitgetrokken en een ruime marge moet worden ingebouwd. Dit
wordt ondersteund door de stellingname van de Managing Director die zegt dat een job pas
goed is uitgevoerd als ze veilig wordt gedaan en veiligheid heeft nu eenmaal een prijs.

Een bredere stilstandsperiode met ruimte voor rust en overzicht is dan de prijs die moet betaald
worden voor een veilige stilstand.


Fietsen


De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe fietsenstandplaatsen voor de privé-fietsen. De
grendels om de deuren in open stand te vergrendelen, worden nog verwijderd en enkele
afspraken moeten nog vastgelegd worden.
De directie wenst in het kader van mobiliteit over een fietsleaseplan te praten. Wij wensen
het thema snel te bespreken buiten de cao-onderhandelingen, zoals in de buurbedrijven.


Bescherm- en leesbrillen


Desondanks de uitbreiding van het aanbod beschermbrillen en brillen met leescorrectie, kan
het zijn dat niet iedereen zijn/haar gading vindt in het aanbod. Het is aangewezen om bij
problemen met de brillen de arbeidsgeneesheer te contacteren om individuele oplossingen uit
te werken.


I-bus


De klachten over comfortproblemen met de kleinere shiftbussen van I-bus blijven zich
opstapelen. Na een registratie op de medische dienst (rugklachten) hebben we het thema ook
in het CPBW aangebracht. De werkgever vraagt om alle klachten en incidenten rechtstreeks
te melden aan I-bus. Wij vragen dat de werkgever via zijn vertegenwoordiger mee druk zet
om dit prangend probleem op te lossen.


Allerlei


Op de site zijn enkele ventielen ingebouwd die een andere draairichting hebben dan normaal.
Om vergissingen (open – toe) te vermijden zullen ze worden vervangen.
De collega’s van LANXESS houden binnenkort een autoluwe week op de site. Wij hebben de
werkgever gevraagd om zich aan te sluiten bij dit initiatief en om zo de aandacht te vestigen
op interne alternatieven. De parkings op de Scheldelaan staan niet enkel voor de bedienden
ter beschikking. Diegenen die met de wagen binnenrijden en geen verplaatsingen moeten
doen tijdens de uren, hebben evengoed het recht om de auto op de parking te zetten. In het
verlengde van de safety-day is dit een mogelijkheid om meer lichaamsbeweging te hebben en
tegelijkertijd het ongevalsrisico te beperken.


Ongevallen


In juni waren er drie arbeidsongevallen waarvan twee met werkverlet en twee ongevallen van
en naar het werk.
In juli waren er twee arbeidsongevallen waarvan één met werkverlet en één ongeval van en
naar het werk.