vechten voor onze rechten.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7842.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7846.jpg

Korte samenvatting CPBW van 23 augustus 2018

Chauffeurs Tankwagens op de site


Op verzoek van de werknemersorganisatie werd er onderzocht wat de mogelijke veiligheidsimpact
is van anderstalige vrachtwagenchauffeurs op onze site. Hieruit bleek dat in 2017 er chauffeurs
van 87 verschillende nationaliteiten op de site zijn geweest. Het grote merendeel daarvan kan
echter communiceren in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Pools. De aanmeldingsprocedures
en –infrastructuur is er op voorzien om de meeste chauffeurs verder te kunnen helpen. Er werd
eveneens gekeken naar de situatie op onze zuster-sites. In sommige gevallen wordt beroep
gedaan op het Transperanto, een kunstmatige internationale taal in de transportwereld.

Makrolon


In het onderzoek naar oplosmiddel-detectoren wordt gekozen voor zowel statische als mobiele
infrarood-detectoren. Er zal een testopstelling worden geplaatst in de installatie om een goede en
reële afstelling van alarmgrenzen te kunnen bepalen in normaal lopend bedrijf. Op termijn zullen
meer detectoren worden ingezet zodat lekkages vroegtijdig kunnen worden opgemerkt en
onverwachte blootstellingen kunnen vermeden worden. Het Makrolonbedrijf Antwerpen doet
hiermee pionierswerk aangezien zulke systemen op andere sites tot nu toe niet worden toegepast.
Het probleem van de nieuwe MC-afwasmachine in het labo werd aangekaart en de directie heeft
het punt meteen op de agenda van volgend comité geplaatst om de situatie ten gronde te kunnen
bekijken.


Fietsongevallen


Desondanks de enorme toename van het aantal medewerkers die per fiets naar het werk komen,
is er geen significante stijging van het aantal fietsongevallen. Een goede fietsinfrastructuur en
blijvende sensibilisering spelen uiteraard een grote rol.
Onderhoudswerkzaamheden
Dit kadert in een organisatorische discussie die al veel langer gevraagd werd door de
werknemersvertegenwoordiging. Wij blijven van mening dat standaard werkzaamheden (zoals
aan- en afklemmen van een motor) een dagelijkse taak is van eigen Covestro-medewerkers. De
algemene vraag die we in de ondernemingsraad van oktober vorig jaar hebben gesteld over het
oplijsten van contractor-werkzaamheden en insourcing, blijft vooralsnog erg actueel maar is tot nu
toe onbeantwoord.


Safety Day 06/09/2018


In de booghal van Makrolon zal er op verschillende momenten een theater worden opgevoerd
waarin een aantal veiligheidsthema’s op een luchtige manier worden aangehaald. De vraag werd
gesteld om ook de collega’s uit shift maximaal te kunnen bereiken, eventueel d.m.v. videoopnames.
Zij vormen immers de doelgroep waarvoor veiligheid op het werk het meest belangrijk
is omwille van de verhoogde risico’s waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden.


Stilstand Aniline


Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen wordt de stilstand van Aniline drie weken later
ingepland en verlengd met één week.


Afwasruimte Keuken


Temperatuurmetingen in de afgelopen warme maanden hebben nogmaals aangetoond dat de
grenswaarde werd overschreden. Daar deze kwestie al erg lang aansleept, hebben we met
aandrang gevraagd om het probleem definitief en structureel aan te pakken.