_mg_7846.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7842.jpg_mg_7836.jpgbanner.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j05.jpgdelegatie 2.jpg

Korte samenvatting CPBW 12/03/12

Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste besproken punten CPBW 22/03/2012:

Incident in het Anilinebedrijf op 1 maart 2012

In het Anilinebedrijf heeft zich een salpeterzuuruitbraak voorgedaan. De oorzaak hiervan was een geopend ventiel bij de verlading.

http://www.treo.be/portaal/plugins/editors/ckeditor/plugins/readmore/images/readmore.gif?t=B8DJ5M3); clear: both; float: none; width: 587px; border-top-color: rgb(255, 0, 0); border-top-style: dotted; border-bottom-color: rgb(255, 0, 0); border-bottom-style: dotted; height: 5px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

De werknemersafvaardiging vraagt om nogmaals te bekijken wie tijdens verladingsactiviteiten welke acties moet uitvoeren. Dit thema wordt eveneens besproken op de ondernemingsraad. Bijkomend merkten we op dat de betrokken medewerker nog maar enkele maanden in dienst was. Het is noodzakelijk om voor nieuwe verladers een minimale opleidings-periode van 3 maanden te voorzien. Als vakbond vragen we dat de directie zich engageert om erop toe te zien dat nieuwe werknemers daadwerkelijk worden opgeleid.

Schierarbeidsongeval Makrolon op 10 maart 2012

De bedrijfsleider van OP-MAK meldt de val van een takel van 6m hoogte in het Makrolonbedrijf. De takel viel 2 meter naast een werknemer. Het ging om een voorlopige takel met manuele bediening waarvan de mechanische beveiliging verwijderd was. Tijdens het bedienen van de takel is deze naar beneden gevallen. De preventieadviseur arbeidsveiligheid bevestigt dat indien een voorlopige takel hetzelfde draagvermogen heeft, en indien de loopbalk over dezelfde profielen beschikt, er geen afname door een extern controlemechanisme dient te gebeuren. Er wordt bekeken welke controlesystematiek kan opgebouwd worden om te voorkomen dat het opnieuw kan voorvallen.

Productuitbraak Makrolon op 9 maart 2012

Bij het verplaatsen van een cubitainer werd een chloorbenzeenleiding geraakt door een vorkheftruck. Door de impact van deze aanrijding en door corrosievorming in de leiding is er een scheur in een bochtstuk ontstaan, waardoor er chloorbenzeen uitgelopen en verdampt is. Tijdens het verloop van het incident is er werkplaatsatmosfeermonitoring uitgevoerd. Momenteel is het bochtstuk uitgebouwd en de leiding afgeblind. Verder onderzoek is lopende.

De werknemersafvaardiging merkt op dat door het afsperren van gebouw 8285 de zuurpakken niet meer bereikbaar waren en dat de propere kledij van de medewerkers, die in dit gebouw bewaard wordt, tijdens de duur van het incident aan chloorbenzeendampen werd blootgesteld. Het probleem van het bewaren van propere kledij in een productieomgeving werd reeds eerder aangekaart. De bedrijfsleider van OP-MAK beaamt dit en zegt dat dit verder zal bekeken worden.

Fietsbeleid

De werknemersafvaardiging vraagt aandacht voor volgende thema's:

- De mogelijkheid tot douchen en het ter beschikking stellen van een kleedkast in het sociaal gebouw voor administratieve medewerkers.

- Een veilige stalplaats voor privé-fietsen.

De voorzitter zegt dat deze vragen zullen bekeken worden.

Arbeidsongevallen contractoren – Evaluatie 2011

De bedrijfsleider van TS-CM licht de evaluatie van de arbeidsongevallen van contractoren toe voor 2011. Het aantal ongevallen en incidenten daalt maar de oorzaken de oorzaken blijven in vele gevallen nagenoeg onveranderd.

PKT-slot op de toegangsdeur Sociaal gebouw Noord

Het slot dat in het sociaal gebouw noord zal voorzien worden, is een online-slot. De bekabeling is momenteel geplaatst, het slot wordt op 28 maart e.k. aangebracht. Het einde van de werken is gepland tegen 7 april 2012.

Verdeling BMI-waarden en vergelijking met voorgaande jaren en met de Belgische bevolking

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bespreekt de evolutie van de Body Mass Index (BMI)-waarden op onze site. De waarden zijn in stijgende lijn en liggen boven deze van de Belgische bevolking.

Volgend CPBW: 26 april 2012, 10u00