strike300112j35.jpg_mg_7842.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgbanner.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j57.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j05.jpg

Korte samenvatting CPBW van 3 mei 2013

Punten n.a.v. verslag van de vorige vergadering

Spatelwerkzaamheden Makrolon: Er komt een update van de lijst met te nemen en al genomen maatregelen. Deze zal basis vormen voor verder overleg en zoeken naar oplossingen/verbeteringen/alternatieven.

Wasverdeling Sociaal gebouw-Noord: Er wordt verder gezocht naar een technische oplossing om de was boven te krijgen. De directie zal volgend CPBW met een concept komen.

http://www.treo.be/portaal/plugins/editors/ckeditor/plugins/readmore/images/readmore.gif?t=B8DJ5M3); clear: both; float: none; width: 587px; border-top-color: rgb(255, 0, 0); border-top-style: dotted; border-bottom-color: rgb(255, 0, 0); border-bottom-style: dotted; height: 5px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

Bediening Noodbus door brandweer: Er wordt door de directie tegen volgend CPBW gekeken of het inzetten van de noodbus nodig blijft. In dit geval moeten de bestuurders over de juiste documenten en opleiding beschikken.

Problematiek veiligheid vrachtwagens op het terrein: De werknemersafvaardiging klaagt nogmaals aan dat het gebrek aan talenkennis van vreemde chauffeurs en het gebrek aan controle op documenten en het onderhoud van vrachtwagens zorgt voor onveilige toestanden. Ook het respecteren van de verkeersregels op het Bayer-terrein door deze chauffeurs verloopt niet altijd even correct. We vragen aan de directie om hier haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor de nodige preventie en controles.

Arbeidshygiëne in de kontrolekamers: De directie zegt tegen het CPBW van september een concept te ontwikkelen dat moet zorgen voor meer uniformisering. Het betreft alle aspecten van arbeidshygiëne in de kontrolekamers o.a. arbeidsmiddelen, toetsenborden, overbodige aanwezigheid jassen en helmen,…

Webbased training: Als werknemersafvaardiging stellen we vast dat BMS hoe langer hoe meer het concept van webbased training voor de medewerkers hanteert, ook inzake veiligheids en welzijn gerelateerde thema’s . Wordt aan werknemers effectief de tijd gegarandeerd om deze training volledig en aandachtig te volgen? De directie stelt dat de vragen aan het einde van elke trainingssessie waarborgen dat de sessie aandachtig werd gevolgd door de medewerkers. De directie zal alle bestaande webbased trainingen oplijsten en aan de werknemersafvaardiging bezorgen.

Nieuwe punten:

Sociaal gebouw Midden – Kleedkamer dames

De directie presenteert 3 mogelijke scenario’s voor de ombouw van het  Sociaal gebouw Midden zodat alle vrouwelijke medewerkers volgens het zwart-wit principe kunnen gehuisvest worden. Als werknemersafvaardiging wensen we eerst nog een bezoek te brengen aan de kleedkamer alvorens tegen volgend CPBW een advies te formuleren over de verschillenden concepten.  

Gereedschappenlijsten productie en centrale werkplaats

De directie presenteert een lijst van standaardgereedschap dat in de toekomst besteld kan worden zonder dat hiervoor een extra-vrijgave van de preventiedienst nodig is. Deze lijst is consulteerbaar d.m.v. een software applicatie; Tradcom.

Als werknemersafvaardiging blijft onze vraag wel overeind naar een gestandardiseerde lijst van het individuele arbeidsmateriaal waarover een operator in principe zou moeten beschikken.  Het betreft dan steeksleutel(s), engelsman, ventielijzer, (kleine) zaklamp, schroevendraaier,… De directie bekijkt dit.

VCA-beleid

De bedrijfsleider technische dienst licht de wijze toe waarop de directie omgaat met de VCA-attestering voor contractors (VCA=veiligheidschecklist aannemers). Als werknemers-afvaardiging stellen we vast dat het al dan niet beschikken over een VCA-attest door contractorfirma’s en hun medewerkers niet garandeert dat deze mensen vakbekwaam zijn en de veiligheidsregels begrijpen en volgen. Zeker bij grotere stilstandswerkzaamheden is dit een probleem, waarbij aannemers nog eens gaan werken met onder-onderaannemers en de werknemers het Nederlands of zelfs Engels, Frans of Duits amper begrijpen.

De directie zegt op 30 april j.l. over de stilstandsproblematiek zelf een vergadering gehad te hebben met de verschillende bedrijfsleidingen en zal hiervan volgend CPBW een verslag brengen.

Meubilair refter Midden

Als werknemersafvaardiging kaarten we de problematiek van het versleten meubilair refter Midden aan.  Er gebeurden recentelijk 4 incidenten waarbij medewerkers door hun stoel zijn gezakt. Vaststelling is dat de meeste van de 320 stoelen dateren van 1985 of 1989. Het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, polyethyleen, wordt ook gebruikt in veiligheidshelmen. Deze dienen om de 3 a 5 jaar verplicht vervangen te worden.

Er is ook het aspect van de hygiëne. De afbrokkelende tafelranden zorgen ervoor dat etensresten achter blijven tussen tafel en randen.

Reeds in 2011 werd dit probleem in de keukencommissie aangekaart. De toenmalige leiding van de keuken stelde toen zelf voor om het meubilair te vernieuwen en had reeds plannen opgemaakt voor een vernieuwd cafetaria-concept.

De directie bekijkt dit verder.

Elektronische arbeidstoelatingen

Er is nu een elektronische module “Arbeidstoelating” opgesteld in SAP. In de komende periode zal hiervoor een handleiding opgemaakt worden. De bedoeling is om tegen eind juni een 40-tal key-users op te leiden.

Tegen het derde kwartaal van het jaar wil men VIA 05 herschreven hebben om in het Polyether-bedrijf te kunnen starten met elektronische arbeidstoelatingen. De andere bedrijven zouden in die periode “dubbel lopen” met zowel een arbeidstoelating op papier als elektronisch.

Tegen eind 2013/begin 2014 hoopt men het systeem overal te kunnen invoeren na de nodige opleiding en communicatie.

Arbeidsongevallen

3 arbeidsongevallen werden besproken. Twee hiervan met eigen medewerkers en zonder arbeidsongeschiktheid. Eén met een contractor van de firma SRS die struikelde op de gangway van de aniline-steiger. Dit ongeval had een technische oorzaak waardoor de gangway  1 meter naar beneden viel.

Wegens tijdsgebrek werden een aantal punten verschoven naar de vergadering van 23 mei: verslag milieucoördinator 2012, overzicht milieuzorg 2012, evaluatie arbeidstoelatingen 2012

Volgend CPBW: donderdag 23 mei 2013 om 10u