banner.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7846.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7842.jpg

Korte samenvatting CPBW donderdag 22 mei 2014

Punten n.a.v. verslag van de vorige vergadering

- Inzake het rookbeleid en de vraag naar een eventuele overdekte afscherming aan de poort voor de rokers zegt de directie dit te moeten bekijken.

- Problemen met de verstaanbaarheid van de Nederlandse stem bij het telefoonverwittigingssysteem: de directie zoekt naar een oplossing

Nieuwe punten

Vervanging dieselheftrucks makrolon:

Op de vraag van de werknemersafvaardiging hoe het staat met de in het Globaal preventie plan goedgekeurde geleidelijke vervanging van de dieselvorkheftrucs antwoordt de bedrijfsleider Makrolon:

Renovatie refter makrolon:

De gedetailleerde plannen inzake de ombouw van de refter werden de afgelopen weken besproken met de ploegen. Hieruit kwamen een aantal opmerkingen waarmee in de mate van het mogelijke rekening werd gehouden. De ombouw is voorzien na het bouwverlof, aanvang dus in augustus en zal vermoedelijk 6 weken duren.

Als werknemersafvaardiging vragen we om in die, mogelijks ware zomerperiode, te voorzien in een degelijke vervangingsinfrastructuur. Zeker daar de bedrijfsrefter 24u per dag, 7 dagen op 7 gebruikt dient worden door ploegen van 23 medewerkers. Belangrijk is dat ook gekeken wordt dat er voldoende ventilatie en afkoeling is in deze vervanginfrastructuur.

Overzicht milieuzorg en verslag van de milieucoördinator 2013

De milieucoördinator gaf een uitgebreid overzicht van de werking van haar dienst in 2013

LMRA

Vanaf januari 2015 zullen contractormedewerkers een Last Minute Risico Analyse dienen op te stellen alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Een standaardocument met een 10-tal vragen die helpen om in te schatten of er effectief veilig kan gewerkt wordt zal hiervoor ter beschikking worden gesteld. Na een jaar zal het gebruik van de LMRA geëvalueerd worden.

Project stoomketels

Gevaarlijke verkeerssituaties op de Scheldelaan

Volgend CPBW: donderdag 26 juni 2013 om 10u