_mg_7836.jpg_mg_7846.jpgbanner.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j01.jpg

Korte samenvatting CPBW 24 januari 2013

Punten n.a.v. verslag van december

- Beperken van het aantal voertuigen op de site: De directie stelt het aantal inrijvergunningen te willen beperken voor contractors en bezoekers. Voor de eigen medewerkers stelt ze dat de criteria vastliggen en deze behouden blijven. Als werknemersafvaardigingen hebben we hierbij 2 vragen: graag hadden we opnieuw zoals in het verleden het aantal inrijvergunningen gekend om te kijken of er een effectieve beperking is? Wat zijn de criteria voor de eigen medewerkers om een inrijvergunning te bekomen? De directie geeft antwoord volgend CPBW.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 22 november

Punten openstaande uit vergaderingen van 25 Oktober en 6 november
Arbeidsongevallen:
Naar aanleiding van 2 contractorongevallen in september blijven een aantal te nemen maatregelen openstaan. De werknemersafvaardiging stelt vast dat het maatregelen zijn die wanneer ze ingevoerd worden een andere manier van werken vereisen. Het betreft o.a. een invoering van en Last Minute Risico Analayse voor contractoren, het opstellen van een vergrendelingsprocedure voor ventielen voor de ganse site, duidelijk vermelden op de arbeidstoelating wanneer een installatie slechts gedeeltelijk productvrij is, uitvoering van een JSA optimaliseren. Heeft de directie nu al beslist of ze deze zaken wenst in te voeren en tegen wanneer, zijn er reeds procedures?

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 27 september

Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste besproken punten op het Comité van 27/09/2012:

Naleven van de taalwetgeving in de overlegorganen

Als werknemersafgevaardigden wensen we dat de nieuwe Duitse managing director van Bayer Antwerpen de taalwetgeving naleeft. Dit betekent dat de debatten in het CPBW (en OR) in het Nederlands moeten verlopen. Indien dit niet mogelijk is, dient een beëdigd tolk aanwezig te zijn om te vertalen uit het Duits of Engels. De voorzitter beaamt dit en zegt dat Bayer de taalwetgeving zal respecteren en dat de debatten dan ook in het Nederlands zullen verlopen.

Mondelinge Arbeidstoelating

Er is een lijst opgesteld van werkzaamheden waarvoor een mondelinge arbeidstoelating voldoende is. Deze lijst is uniform voor alle bedrijven. Er
dient nog één specifieke werkzaamheid bekeken te worden. De lijst zal als bijlage aan de VIA05 Arbeidstoelatingen toegevoegd worden.

Lees meer...

Korte samenvatting extra-CPBW Bayer van 6 november 2012

Dit extra-CPBW was een voortzetting van het CPBW van 25 oktober jl. omdat een aantal agenda punten toen niet konden behandeld worden wegens tijdsgebrek. De voornaamste besproken punten staan hieronder.


BMS veiligheidscultuur
Als werknemersafvaardiging hebben we vastgesteld dat BMS wereldwijd tegenwoordig nogal vaak het woord "veiligheidscultuur" hanteert. Zo staat in de management Review 2012 als doelstelling "de OHS-(Occupational Health and Safety) afdeling streeft naar het bevorderen van een gemeen-schappelijke BMS veiligheidscultuur,..."

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 24 augustus 2012

1. Punten aan de hand van vorig verslag


Werkgroep Kledij: Onderhoud parka's en beschermkledij: Een actie wordt georganiseerd om oude jassen in de sociale gebouwen te verwijderen. Bijkomend zal er een sensibiliseringsactie lopen om alle kledij regelmatig(er) te laten reinigen.

Arbeidskledij en zuurpakken in OP-MAK: De bedrijfsleider van OP-MAK meldt dat een concept voor het opbergen van arbeidskledij is opgesteld en dat dit aan de verschillende ploegen wordt voorgesteld. Nieuwe kasten zijn opgesteld in de booghal van het Makrolonbedrijf en worden momenteel gelabeld. Zodra deze infrastructuur in gebruik kan genomen worden zal de bedrijfsleider van OP-MAK een schrijven richten aan alle medewerkers van het Makrolonbedrijf.
Voor het opbergen van zuurpakken in de barakken worden aanpassingswerken gestart in september 2012.

Lees meer...