_mg_7846.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j57.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j05.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpg

Korte samenvatting CPBW 12/01/26

Samenvatting van Comité Bayer op 26/01/2012:


Openstaande punten vorig verslag:

- Als werknemersafvaardiging maken we (opnieuw) melding van recente verdwijningen van arbeidskledij in het sociaal gebouw noord. Het beloofde PKT-slot in gebouw 9536 is nog altijd niet aangebracht. Er wordt nu gemeld dat de uitvoering van de kabelwerkzaamheden gepland is voor week 11. Aansluitend kan het PKT-slot op de buitendeur geplaatst worden. Er wordt aangedrongen op een versnelde uitvoering van de werkzaamheden.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 11/12/15

Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste besproken punten op het Comité van 15/12/2011:

1. Punten en vragen n.a.v. verslag november

VIA-05 – Arbeidstoelatingen:

Punt 4: Normale taak in eigen hiërarchie: De uitvoerder moet de nodige opleiding gevolgd hebben en beschikken over voldoende vakkennis. Hoe zal dit vastgesteld worden? Het moet een routineactiviteit betreffen. Elk bedrijf en dienst moeten deze voorwaarden voor het eigen personeel specificeren en verduidelijken in een intern voorschrift dat voorgelegd wordt aan het CPBW.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 11/09/22

Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste besproken punten op het Comité van 22/09/2011:

Risicoanalyse dragen van zwemvesten op de steigers

De preventieadviseur licht de risicoanalyse toe inzake de activiteiten op de steigers 3 en 4, waarvoor het risico op "vallen in Kanaaldok" bestaat. Voor enkele activiteiten is het risico te groot en zijn maatregelen noodzakelijk. Wanneer de nieuwe trapconstructie gebouwd is, komen enkele risicovolle activiteiten te vervallen. Tot dan wordt een werkprocedure opgesteld die vastlegt welke PBM's voor welke activiteiten op de steiger noodzakelijk zijn.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 11/10/27

Samenvatting van Comité Bayer op 27/10/2011:

1. Punten n.a.v. vorig verslag vergadering 22 september

- Ontvreemding van arbeidskledij Sociaal gebouw Noord: Het PKT-slot (=slot met badgelezer) is nog niet geplaatst. Het andere lokaal op het gelijkvloers bij de inkomhal zal ingericht worden als veilige vluchtplaats.

- Zitbanken sociaal gebouw midden: Banken zijn besteld en worden tussen de kasten

geplaatst.

- PDTC-miniplant: deze is (eindelijk) operationeel sinds 20 oktober 2011.

Lees meer...

Korte samenvatting CPBW 11/08/25

Samenvatting van Comité Bayer op 25/08/2011:


Spatelen makrolonbedrijf:
De bedrijfsleider van Makrolon nam onlangs zelf actief deel aan een ’spatelactie’. Dit om een beter inzicht te hebben in de problematiek om zo de bestaande risicoanalyse te actualiseren. Er werd een vergadering belegd in juli, een verslag hiervan werd (beperkt) verdeeld binnen de shiftploegen. Bemerkingen worden meegenomen in een opvolgvergadering. Hierover wordt verder overlegd op het Comité van september. Bedoeling is om uiteindelijk een aantal pijnpunten qua duur, materiaal,…weg te werken.

Lees meer...