_mg_7846.jpg_mg_7842.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7847.jpgbanner.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j08.jpg

Korte samenvatting OR 593 van 10 november 2016

Collectieve ADV-dagen 2017

De collectieve ADV-dagen voor 2017 zijn:

- vrijdag 14 april
- vrijdag 26 mei
- maandag 14 augustus
- dinsdag 26 december

De feestdagen van zondag 1 januari en zaterdag 11 november worden naar de eerstvolgende maandag verschoven, nl.: maandag 2 januari en maandag 13 november.

FAM-project

Na gesprekken met betrokken medewerkers en met de begeleiders van de firma TA Cook n.a.v. het FAM-project, geeft de werknemersafvaardiging een negatief advies op de geplande organisatiewijzigingen. Het doel om met gescheiden rollen voor planning en scheduling, de efficiëntie te verhogen en daarmee kosten te besparen, is volgens de werknemersvertegenwoordiging niet haalbaar. Wij zien eerder een mogelijke verbetering van de betrouwbaarheid van de installaties door een grondige inventarisatie te houden van de onderhouds-werklast. Van daaruit moet er een organisatiestructuur worden opgezet vanuit de basis (bottom-up) waarvoor er meer medewerkers op terrein nodig zijn. Deze medewerkers waren er, maar na het Mustang-verhaal zijn zij weggesneden. De verandering van processen en organisatiestructuren in de afgelopen jaren, zorgden er enkel voor dat er meer contractors werden aangenomen, die ondertussen permanent bij Covestro Antwerpen te vinden zijn.

Demografiefonds

In onze sector is paritair een demografiefonds opgericht om maatregelen te kunnen uitrollen om werkbaar werk te kunnen voorzien voor alle medewerkers gedurende hun ganse carrière. De uitgangspunten verschillen echter sterk tussen werkgever en werknemers. In dit kader zal een werkgroep opgericht worden om dit thema te bespreken en mogelijke maatregelen te kunnen vastleggen.

Economische informatie

Voor de Covestro-groep en haar aandeelhouders is het derde kwartaal een succesverhaal met een groei van 9.1%. Voor het vierde kwartaal wordt er geen daling verwacht. De problemen met de aanvoer van salpeterzuur zorgen wel voor een hapering bij PUR (force majeur) maar tegen eind november verwacht men terug een normale situatie, waardoor de prognose voor 2016 standhoudt.

Sociale dialoog en voorgaande punten

Ondanks het feit dat de werknemersafvaardiging constructief meerdere suggesties, bemerkingen en adviezen formuleert, blijft de directie hier noord-Duits doof voor en besluit de managing director steeds met platitudes terwijl hij op de tafel klopt en elke vorm van evenwichtige dialoog smoort. Dit betekent dat hij totaal niet geïnteresseerd is in de onderbouwde en terechte replieken en dat hij telkens de adviezen van de personeelsvertegenwoordigers per definitie naar de prullenmand verwijst, zelfs nog voor ze kunnen worden uitgelegd. Het verenigd vakbondsfront is deze aanpak na vier jaar en half meer dan beu en telt de dagen af tot de expat-regeling van vijf jaar is afgelopen. Zij gaat er immers vanuit dat de sociale dialoog op een historisch dieptepunt zit en een nog slechter sociaal partnerschap dan het huidige ondenkbaar is.

Wijziging pensioentoezegging

Zoals bedongen in de Covestro-CAO voor 2016, wordt de overlijdensdekking voor deeltijdse werknemers opgetrokken vanaf 1 januari 2017.

Bedrijfsgeneeskundige dienst

De functie Lab Expert bij de medische dienst verdwijnt tegen het 3de kwartaal 2017, gezien het plan om het labo-onderzoek van de BGD out te sourcen. Wel zal een nieuwe functie Coördinator gecreëerd worden.

Wijzigingen organisatie – ‘Focus’

Bij PUR Logistics & Supply Chain verdwijnt 1 functie door een interne mutatie. Bij onderhoud (TS-Mechanical Maintenance) muteren twee medewerkers naar PUR-Reliability tot Documentatiebeheerder en Mechanisch Planner. Daarnaast worden de operationele medewerkers van TS-MAIN toegewezen aan de afdeling PUR (6 mekaniekers & 2 voormannen) en de afdeling PCS (12 mekaniekers en 5 voormannen).

Kerst en Nieuw

De kerstmaaltijd is voorzien voor dagpersoneel op 22 december 2016. Kerstmaaltijden worden geleverd op de bedrijven voor de late en nacht shift op zaterdag 24 en 31 december, voor de vroege en nacht shift op zaterdag 25 december en zondag 1 januari.Nachtploegen op zaterdag 24 en 31 december krijgen een geschenkcheque i.p.v. de wijnpaketten.

 

 

Meer informatie kunt u krijgen via uw vertegenwoordigers in de OR op 3916 of 3919.

Volgende OR: donderdag 8 december 2016.