vechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7836.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j01.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpg_mg_7847.jpg

Korte samenvatting OR 595 van 19 januari 2017

Voorstel toekomstige labo-organisatie

De bedrijfsleiding van GS-EQ doet een voorstel van wijziging van de organisatie van het centraal labo, bedrijfslabo’s, PDTC en GS-EQ. Hierover dienen eerst nog inhoudelijke besprekingen plaats te vinden in andere overlegorganen (syndicale delegatie, Berenschot begeleidingscommissie) alvorens hiermee verder kan gegaan worden.

Organisatie PCS

De werkgever kondigt aan dat er op Makrolon een tijdelijke OE project-functie zal komen.

 

Aanpassing premie groepsverzekering

In februari zal de herberekening gebeuren van de premie voor de groepsverzekering. Hierbij zal een correctie plaatsvinden van januari. Voor de kaderleden zal deze herberekening in mei gebeuren.

 

Verloop van de vergadering

Tijdens de bespreking van het vorig verslag werd snel duidelijk dat deze ondernemingsraad stroef ging verlopen. De werkgever wenste snel en eigenhandig een aantal openstaande punten af te sluiten. Hierover moeten echter eerst nog verdere besprekingen plaatsvinden met de werknemersdelegatie.

 

Na een schorsing werd overeengekomen dat de openstaande punten hun normaal verloop zullen kennen in overleg.

 

Aangezien hierdoor de tijd ontbrak om de volledige agenda te kunnen behandelen, zal deze ondernemingsraad zo snel mogelijk verder gezet worden.