_mg_7846.jpg_mg_7836.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j57.jpgvechten voor onze rechten.jpgbanner.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j35.jpg

Korte samenvatting OR 595 van 9 februari 2017

De niet afgewerkte ondernemingsraad van januari werd vandaag verder gezet, waarbij de
resterende agendapunten werden behandeld.


BRIGHTER PROJECT:


De directie presenteert het nieuwe HR project. Deze zal het huidige “HR-Online” vervangen
alsook 30 verschillende HR programma’s, die wereldwijd binnen Covestro naast elkaar
lopen. Workday zal ons nieuw HR systeem worden. De payroll wordt terug geexternaliseerd
naar de firma NGA. De nieuwe systemen zullen op 1 oktober live gaan.

Op onze vraag welke impact dit op de werkgelegenheid zal hebben antwoord de directie dat
ze dit zeer moeilijk kan inschatten. Ze wil eerst de systemen uitgebreid testen en kan pas na
een paar maanden evaluatie een antwoord geven.


MOBILITEITSSCAN:


De werkgever projecteert de beloofde mobiliteits enquête. De scan loopt in samenwerking
met en wordt ondersteund door het provinciaal mobiliteitspunt. Deze bevraging wordt over
de verschillende havenbedrijven gehouden. De resultaten worden per bedrijf geanalyseerd
en daarna per bedrijvencluster samengevoegd. Hieruit zullen gerichte acties/oplossingen
per cluster naar voor geschoven worden. Tevens zullen we aan de hand van deze resultaten
intern gesprekken opstarten om een Covestro mobiliteitsplan uit te werken.


ECONOMISCHE SITUATIE:


Zowel bij PUR en PCS zijn de installaties volledig uitgelast.


De volgende ondernemingsraad gaat door op 9 februari 2017.