_mg_7842.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7847.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7836.jpgbanner.jpg

Korte samenvatting Ondernemingsraad van 9 maart 2017

Naar aanleiding van de goedkeuring van het verslag van februari ontspint zich een discussie over het aanleveren van detailgegevens van productiecijfers. De voorzitter wenst deze details niet meer via de uithangborden te verspreiden omdat derden (contractoren, bezoekers, andere ondernemingen op de site) deze cijfers zouden kunnen misbruiken. De werknemersvertegenwoordiging zegt dat dit in het verleden nooit een probleem was en stelt zich de vraag of de opmerking van de voorzitter samenvalt met de grotere aanwezigheid van derden op de site.

Medische Dienst


De aangekondigde organisatorische wijziging van de Medische dienst wordt positief geadviseerd, echter met een aantal aanvullende bemerkingen.
Brighter-project (HR)
Op de Paritaire Commissie (Europese voorvergadering) van afgelopen dinsdag werd de vraag herhaald over mogelijke impact op het personeelsbestand. Hierop werd door de bevoegde Duitse HR-expert geantwoord dat dit niet het geval zal zijn. De werknemersvertegenwoordiging vraagt daarom om de openstaande functie van payroll-specialist in te vullen. Het hoofd van HR meldt dat daarmee gewacht wordt tot er geweten is welke competenties nodig zijn om binnen het Brighter-project deze functie in te vullen.


Vermindering bedrijfsvoorheffing


De details over de vermindering van de bedrijfsvoorheffing (m.b.t. ploegenarbeid, tewerkstelling van oudere en/of jongere werknemers, …) waren nog niet beschikbaar wegens verlofopname bij HR.


Jobstudenten


Covestro zal opnieuw voor juli en augustus jobstudenten aannemen. De procedure verloopt zoals vorige jaren via een interimkantoor en het aantal zal afhangen van de vraag van bedrijven en diensten. Voor september zullen er geen jobstudenten aangenomen worden.


Rendementen op groepsverzekering


De nieuwe gewaarborgde rentevoet daalt verder tot 0,25%. Deze gewijzigde rentevoet heeft enkel betrekking op het verhoogde stuk van de premie of de volledige premie van nieuwe medewerkers vanaf 01/04/2017. De WAP-garantie (Wet op de Aanvullende Pensioenen) blijft gegarandeerd op 1,75% maar het moet nog uitgezocht worden of de verzekeraar deze werkgeversgarantie op zich blijft nemen.


Economische situatie


Polyether loopt zoals gepland en voor Aniline zijn geen exacte streefgetallen voorhanden maar de productie blijft op hoge uitlasting. PCS loopt normaal maar wegens de geplande stilstand in Uerdingen is het van belang om een hoge productie aan te houden.


Nieuw kassasysteem in de keuken


Er zal een nieuw kassasysteem komen in het bedrijfsrestaurant. Het opladen van de kaart zal op een andere manier zal gebeuren. Het saldo dat op de kaart staat zal virtueel worden overgezet op een server zodat het behouden blijft bij verlies van de kaart. De werkgever belooft de nodige communicatie te doen bij de invoering halverwege april.


Voedingsautomaten


Er wordt nogmaals gewezen op het feit dat er lege automaten staan wat vooral bij de vroege ploeg tot frustraties zorgt. Er zal getracht worden om steeds voldoende aanbod te hebben in de voedingsautomaten. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat vooral de opkomende vroege-shift steeds voldoende keuze van koude en warme gerechten ter beschikking heeft.


Allerlei


Vanuit Duitsland is er een aangepaste organisatie aangekondigd voor IT. Dit zal echter geen impact hebben op de huidige Antwerpse IT-organisatie. De invoering van een IT-service Management Software zou beter op de noden van de Covestro eindgebruikers inspelen.

 

Volgende ondernemingsraad is op 6 april 2017.


Meer info bij uw vertegenwoordigers op 3919 of 3916.