vechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7842.jpgbanner.jpgstrike300112j35.jpgstrike300112j05.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpg_mg_7836.jpg

Korte samenvatting OR 601 van 7 september 2017

Subsidiedossier opleidingen 2015


In het huidig klimaat van ondermaats sociaal overleg tussen werkgever en
werknemersdelegatie is het niet opportuun om een goedkeuring te verlenen over dit
dossier.


Controlling


Na de aangekondigde herschikkingen worden de aangepaste organigrammen getoond
waarin de betrokken medewerkers opgenomen worden. Zij werden hierover reeds
geïnformeerd.


Suggesties


Uit de getoonde cijfers kan worden afgeleid dat er een goede inhaalbeweging is
geweest wat betreft het afwerken van de ingediende aanvragen. De
werknemersvertegenwoordiging vraagt om op dit elan voort te gaan en ook in de
toekomst de dossiers binnen een redelijke termijn af te werken.


Proefstraat Makrolon


De bedrijfsleiding stelt voor om een extra managersfunctie aan te stellen voor de
proefstraat om de betrouwbaarheid en procesflexibiliteit te verhogen. Deze functie
omvat eveneens een nauw contact met het Technical Centre (vroeger PDTC). De
werknemersvertegenwoordiging vraagt om niet enkel het waterhoofd te versterken
maar vooral naar de basis te kijken om daar voldoende personeelsbezetting te
kunnen garanderen.


HR-informatie


Over dit thema kan enkel gezegd worden dat de HR-informatie telkens te laat of niet
wordt aangeleverd om op de OR te kunnen bespreken; er moet blijkbaar gewacht
worden tot september om de getallen van Q1 (jan-feb-maart) te kunnen bespreken
en de cijfers van Q2 (april-mei-juni) werden niet doorgegeven.


Vervanging bruggepensioneerden


Er wordt vastgesteld dat de medewerkers, die in SWT (brugpensioen) zijn gegaan,
niet (op tijd) worden vervangen, hoewel dit een verplichting is. HR zal daar op de OR
van oktober een antwoord op geven.


Economische situatie


Voor de eerste helft van 2017 kunnen zowel PCS als PUR schitterende cijfers
voorleggen. Desondanks de voorbije stilstand op Aniline en de geplande stilstand
binnen PCS, verwacht Covestro dit jaar weer uitmuntende cijfers te halen.