strike300112j01.jpg_mg_7847.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpgstrike300112j57.jpg

Korte samenvatting OR 604 van 18 december 2017

Organisatiewijzigingen


De aangekondigde uitbreidingen van de dagploeg Makrolon (1 FTE) en de PAT-groep
(1 FTE) worden positief geadviseerd.


Diagnostiek Woon-werkverkeer 2017


De gegevens die de werkgever hiervoor heeft gebruikt, zijn onvolledig en reflecteren
niet het actuele beeld van het woon-werkverkeer op Covestro. De
werknemersdelegatie stelt voor om een enquête te voeren specifiek voor de
onderneming met de juiste vraagstelling. Op basis daarvan kan een beter en
gedetailleerd mobiliteitsplan opgemaakt worden.


Economische situatie en prognose


Voor Aniline blijft de uitlasting zeer hoog en verwacht men voor 2018 eveneens een
hoge productiedruk met enkele geplande deelstilstanden in het vooruitzicht. De
Polyether productie was ook hoog maar voor 2018 kan geen prognose worden
gegeven.
De Makrolonproductie van 2017 zal iets onder het niveau van 2016 liggen wegens
problemen met de Chloortoevoer. Voor 2018 is de verwachting dat de installatie
volledig uitgelast zou zijn.


Meer informatie kunt u krijgen via uw vertegenwoordigers in de OR op 3916 of 3919.
Volgende OR: donderdag 11/01/2018.