vechten voor onze rechten.jpgstrike300112j01.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7842.jpg_mg_7846.jpg_mg_7836.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpgdelegatie 2.jpg

Korte samenvatting OR 538 van 8 nov

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Op vraag van de werknemersafgevaardigden om op korte termijn tot een plan (cao) te komen voor oudere werknemers, zoals de wet voorschrijft,  stelt de directie voor hierrond een werkgroep op te richten; die naast vertegenwoordigers van de WN en WG ook zal bestaan uit
specialisten (medisch, psychologisch, ergonomisch... advies over de extra belasting van ploeg-, nacht-, fysieke arbeid ...). De directie zal hiervoor
iemand aanduiden die deze werkgroep actief zal begeleiden.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 537 van 4 okt

Bespreking van de Ondernemingsraadverslagen 535 (22/06/'12) & 536 (13/09/'12)
Vanwege het laattijdig doorsturen van deze ontwerpverslagen door de directie (pas deze ochtend..) konden deze niet nagelezen, besproken en goedgekeurd worden. Naar aanleiding van deze verslagen vragen de werknemers-afgevaardigden toch aan de directie wat de stand van zaken is aangaande de projecten GAC en ITO; dit is de wereldwijde herschikking bij Accounting en IT. De directie zegt dat hierrond meer duidelijkheid komt in de volgende weken en zal dit dan ook brengen op de volgende zitting van de Ondernemingsraad (8/11/2012).

Lees meer...

Korte samenvatting BOR 535

Korte samenvatting van de Bijzondere Ondernemingsraad 535 van vrijdag 22 juni

Agenda punten:

- Project GAC strategie 2015.
- Openstaande vragen economisch-financiële info naar aanleiding van vorige OR.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 536

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers
Door de politiek van de regering en patronaat om de mensen te verplichten om langer te werken moeten de bedrijven een plan opmaken om zo oudere werknemers langer in dienst te kunnen houden. Dit dient te gebeuren tegen uiterlijk einde maart 2013. De werknemersdelegatie wil hierover met de directie kortelings spreken. Wij wensen een plan met inhoud: o.a. qua overgang shift naar dag; deeltijds werken voor 50+, etc..

Lees meer...

Agendapunten OR 12/06/07

Donderdag 7 juni om 10u30 is het Ondernemingsraad Bayer.

Punten op het agenda:

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de vorige vergadering
2.Periodieke informatie 1ste kwartaal 2012
3.ITO-organisatie
4.Kostprijs sociale verkiezingen 7 en 8 mei ( ABVV-BBTK)
5.Welke waarborgen heeft Bayer Antwerpen N.V. ingebouwd indien AG Insurance in financiële problemen komt? (ABVV-BBTK)
6.Datum voor afspraken rond "werkgelegenheidsplan oudere werknemers" (ABVV-BBTK)
7.Personeelsgetallen
8.Economische situatie
9.Werkgroepen
10.Europa Forum Informatie
11.Allerlei