delegatie 2.jpg_mg_7836.jpg_mg_7842.jpgstrike300112j57.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j01.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgbanner.jpgstrike300112j35.jpg

Korte samenvatting OR 532

Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste besproken punten van Ondernemingsraad 532.
De heer Arndt meldt dat de heer Volker Weintritt, die hem vanaf 1 mei 2012 officieel zal opvolgen in de hoedanigheid van Managing Director van Bayer Antwerpen NV, de vergadering zal bijwonen als gast.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 530

Korte samenvatting OR 530 van 1/03/2012

Reorganisatie in de IT-diensten

De directie kondigt een wereldwijde reorganisatie aan in de IT-diensten. Er komt een 'shared service center' in Leverkusen. Hierdoor worden ook in Antwerpen diensten getroffen. Het aantal mogelijks betroffen medewerkers is 21. Meer uitleg kan men nu nog niet geven, dit is materie Bayer wereldwijd.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 527

 
Samenvatting OR 527 Bayer van 12 januari 2012

Wijziging Managing Director Bayer Antwerpen N.V.

De directie deelt mee dat dhr. Arndt een nieuwe opdracht heeft aanvaard in Duitsland. Zijn opvolger, de heer Volker Weintritt, komt begin maart naar Antwerpen, om hem vanaf 1 april officieel te vervangen. De werknemersafvaardiging stelt vast dat een topfunctie binnen Bayer blijkbaar maar een inwerktijd van 1 maand vergt. Voor een shiftmedewerker is deze gemiddeld een 5-tal jaar.. De heer Weintritt was slechts anderhalf jaar Site Manager in Brunsbüttel; hopelijk is dit geen indicatie voor zijn verblijftijd hier in Antwerpen. Niettegenstaande deze bemerkingen wensen we de heer Arndt proficiat met zijn nieuwe taak. Op onze vraag of dit gepaard gaat met een fikse opslag, antwoordt de directie dat elke job nieuwe uitdagingen heeft.

Lees meer...

Korte samenvatting BOR 529

In de Bijzondere OR 529 van 15 februari 2012 kwam de heer Ulf Rosenbaum een tussenstand van zaken geven aangaande het project: 'strategie GAC 2015'

Dit handelt over een wereldwijde (her) organisatie van de accountingactiviteiten tegen 2015. Hiertoe zal o.a. een wereldwijd dienstencentrum opgericht worden. Bayer zoekt zijn mosterd hiervoor nu blijkbaar in Manilla, hoofdstad van de Filipijnen.

Als werknemersafgevaardigden vrezen we dat dit project eenzelfde verloop zal kennen als destijds het boekhoudkundig Barcelona-avontuur of recenter het HR Direct-verhaal met een wereldcentrum in Duitsland. Dus minder service voor de werknemers, en telefoons en mails over de ganse wereld om lokale problemen op te lossen.

Naar onze vraag hoeveel medewerkers in België (Antwerpen) betrokken zijn kon/wilde de directie niet antwoorden. Volgens hen kan dit momenteel nog niet ingeschat worden. Meer uitleg denkt men te kunnen geven in april.