strike300112j57.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7847.jpgvechten voor onze rechten.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j35.jpgbanner.jpgstrike300112j08.jpg_mg_7836.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7842.jpg

Korte samenvatting Ondernemingsraad van 9 maart 2017

Naar aanleiding van de goedkeuring van het verslag van februari ontspint zich een discussie over het aanleveren van detailgegevens van productiecijfers. De voorzitter wenst deze details niet meer via de uithangborden te verspreiden omdat derden (contractoren, bezoekers, andere ondernemingen op de site) deze cijfers zouden kunnen misbruiken. De werknemersvertegenwoordiging zegt dat dit in het verleden nooit een probleem was en stelt zich de vraag of de opmerking van de voorzitter samenvalt met de grotere aanwezigheid van derden op de site.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 595 van 19 januari 2017

Voorstel toekomstige labo-organisatie

De bedrijfsleiding van GS-EQ doet een voorstel van wijziging van de organisatie van het centraal labo, bedrijfslabo’s, PDTC en GS-EQ. Hierover dienen eerst nog inhoudelijke besprekingen plaats te vinden in andere overlegorganen (syndicale delegatie, Berenschot begeleidingscommissie) alvorens hiermee verder kan gegaan worden.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 595 van 9 februari 2017

De niet afgewerkte ondernemingsraad van januari werd vandaag verder gezet, waarbij de
resterende agendapunten werden behandeld.


BRIGHTER PROJECT:


De directie presenteert het nieuwe HR project. Deze zal het huidige “HR-Online” vervangen
alsook 30 verschillende HR programma’s, die wereldwijd binnen Covestro naast elkaar
lopen. Workday zal ons nieuw HR systeem worden. De payroll wordt terug geexternaliseerd
naar de firma NGA. De nieuwe systemen zullen op 1 oktober live gaan.

Lees meer...

Korte samenvatting OR 594 van 8 december 2016

FOCUS:
Ons advies om op PCS de Production en Technology groepen te herschikken zoals op PUR, wordt
door de werkgever gevolgd.
Ondanks het negatief advies van de werknemersafvaardiging over de geplande structuurwijziging
binnen de PCT-groep, zal de werkgever deze toch doorvoeren. Ook voor de veranderingen binnen

Lees meer...