_mg_7847.jpg_mg_7836.jpg_mg_7842.jpgbanner.jpgstrike300112j05.jpgstrike300112j08.jpgvechten voor onze rechten.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7846.jpgstrike300112j57.jpgdelegatie 2.jpgstrike300112j01.jpg

Eisenbundel CAO 2017-2018 Covestro NV

Beste medewerkers,


Tussen 30 mei en 14 juni werden er een 30-tal toelichtingen georganiseerd
door de syndicale delegatie in voorbereiding van de komende CAObesprekingen.
Op de toelichtingen kregen jullie de kans om op een blancoformulier
punten in te vullen, die volgens jullie deel moeten uitmaken van
de eisenbundel. We hebben in totaal 325 formulieren binnen gekregen en
verwerkt tot de eisenbundel, die je op de achterzijde terug vindt.

 

Lees hiet het volledige Pamflet Eisenbundel 2017-2018

CAO onderhandelingen

Nu er een sectorakkoord 2017-2018 voor de scheikunde op tafel ligt, kan de werkgever geen
argumenten meer aanvoeren om de C.A.O.-onderhandelingen nog langer uit te stellen. De tijd
is nu dan ook gekomen om alle baremieke bedienden te raadplegen over de verwachtingen
voor de nieuwe bedrijfs-C.A.O. op Covestro. De vorige liep immers al af op 31 december ‘16.

 

Lees hier het volledig Pamflet CAO 2017

Onderhandelingen van Echternach 2016

Na de éénzijdige berichtgeving vanuit de directie in haar Covestro Actueel Extra, dient de
syndicale delegatie uitgebreider te informeren over de toestand van de onderhandelingen.


Uit de enquête voor een reguliere CAO, die moest starten op 2 januari 2016, kwamen als

Lees meer...

Onderhandelingen eindeloopbaan meteen in het slop

Beste collega’s,


De meest essentiële voorwaarde om de huidige CAO voor 1 jaar af te sluiten was dat de werkgever
zich ertoe verbond om in 2016 nog gesprekken op te starten in het kader van eindeloopbaanregelingen.


De werkgever heeft deze afspraak aan zijn laars gelapt!

Lees meer...

Staking van 30 januari aanstaande: onvermijdelijk

Brussel, 17 januari 2012

PERSBERICHT

Staking van 30 januari aanstaande: onvermijdelijk

Het overleg over het onevenwichtig regeerakkoord komt slechts zeer traag op gang en lijkt weinig resultaat te zullen opleveren.

Bovendien vreest het gemeenschappelijk vakbondsfront dat, omwille van het Europese besparingsbeleid en de tegenvallende economische groei, nieuwe bezuinigingsmaatregelen op rekening van de werknemers en de sociaal gerechtigden zullen genomen worden. Dit bovenop de sanering die de regering al beslist heeft.

Een algemene stakingsdag op 30 januari aanstaande is nodig om de regering en de werkgevers ervan te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan.

Tegelijk wenst het gemeenschappelijk vakbondsfront, zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, het overleg dat op zijn verzoek werd ingezet, voort te zetten.

ABVV -ACV - ACLVB