vechten voor onze rechten.jpgstrike300112j01.jpg_mg_7846.jpgbanner.jpgstrike300112j57.jpgstrike300112j08.jpgstrike300112j05.jpg_mg_7842.jpgdelegatie 2.jpg_mg_7847.jpgstrike300112j35.jpg_mg_7836.jpg

Onderhandelingen eindeloopbaan meteen in het slop

Beste collega’s,


De meest essentiële voorwaarde om de huidige CAO voor 1 jaar af te sluiten was dat de werkgever
zich ertoe verbond om in 2016 nog gesprekken op te starten in het kader van eindeloopbaanregelingen.


De werkgever heeft deze afspraak aan zijn laars gelapt!


De werkgever wenst enkel te spreken over mogelijke maatregelen i.v.m. wendbaar en werkbaar
werk, waarvoor hij beroep wil doen op onze centen uit het demografiefonds (dit fonds dient alleen
maar om mensen langer aan het werk te houden).


De werknemersdelegatie wil eerst een deftig eindeloopbaanplan alvorens over de “andere zaken” te
praten. De werkgever wacht echter op de regering, die nog strengere voorwaarden oplegt.


Wat deze werkgeversregering ook van plan is, staat los van de afspraken, die we op Covestro kunnen
maken om de loopbaan vroeger te beëindigen.


Als de werkgever denkt dat we enkel akkoorden gaan afsluiten om de werknemers langer aan het
werk te houden, dan vergist hij zich schromelijk. Wij sluiten alleen akkoorden af in het belang van alle
werknemers!


We zullen ons beraden over de verdere stappen.


Behoed u voor misleidende communicatie die de werkgever verspreidt.


Nog een prettig eindejaar!


Namens de syndicale delegatie.